Dasuka Đồng Hành Cùng Đồng Bào: Hỗ Trợ Lũ Lụt Miền Trung

Trong bối cảnh đất nước chúng ta gặp phải những thách thức từ thiên tai, Dasuka đã không ngần ngại đứng lên để hỗ trợ cộng đồng. Ngày 23/10/2020 tại văn phòng Dasuka tại Bắc Ninh, Dasuka đã gửi tặng phần quà ý nghĩa tới Hội Chữ Thập Đỏ – Thành phố Bắc Ninh, nhằm hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do lũ lụt ở Miền Trung.

Đây không chỉ là một hành động từ trái tim, mà còn là cam kết của Dasuka trong việc đóng góp vào sự phát triển và hỗ trợ cộng đồng. Dasuka tin rằng, qua sự đoàn kết và tương thân tương ái, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn.

Dasuka sẽ tiếp tục duy trì tinh thần này và cam kết hỗ trợ cộng đồng trong những thời điểm khó khăn nhất.

Nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi trong những hoạt động nhân đạo và hỗ trợ cộng đồng, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!