TƯ VẤN THỦ TỤC HẢI QUAN

  • Thủ tục thông quan hải quan cho tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu: hàng hóa kinh doanh, hàng hỗ trợ, hàng dự án, hàng triển lãm, hàng hóa trong hành trình, hàng hóa nhập khẩu tạm thời để xuất khẩu lại, hàng hóa xuất khẩu tạm thời để nhập lại, hàng nhập khẩu và không kinh doanh, hàng hóa nguy hiểm.
  • Tư vấn cho việc khai báo hải quan, tính toán thuế, áp dụng mã số, định giá hải quan và các chính sách thuế liên quan khác.
  • Tư vấn cho các vấn đề liên quan đến nhập khẩu và xuất khẩu và thủ tục hải quan của các quốc gia khác nơi mà Việt Nam xuất khẩu hàng hóa.