Công ty TNHH tiếp vận Dasuka được thành lập năm 2008. Dasuka cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.Dasuka còn cung cấp các dịch vụ liên quan đến tổ chức giao nhận và vận chuyển hàng hóa, dịch vụ kho bãi.Hiện tại Dasuka đang phục vụ một số khách hàng là doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tại các khu công nghiệp tại địa bàn Bắc Ninh, Bắc Giang, và Hà Nội.

Dasuka cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho khách hàng trong lĩnh vực nhập khẩu và xuất khẩu, nhằm hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thời gian và chi phí. Dasuka được đánh giá bằng khả năng phản hồi nhanh chóng đối với nhu cầu của khách hàng và bằng sự hỗ trợ hiệu quả cho mỗi vấn đề liên quan.

Các dịch vụ:

  • Dịch vụ tư vấn hải quan
  • Dịch vụ thông quan
  • Đại lý vận chuyển hàng hải
  • Đại lý vận chuyển hàng không
  • Đại lý vận chuyển đường bộ
  • Đại lý vận chuyển đường sắt
  • Đại lý vận chuyển hàng xây dựng và dự án
  • Đại lý vận chuyển hàng hóa triển lãm

CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DASUKA
Tên quốc tế: DASUKA LOGISTICS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: DASUKA Co.,Ltd
Mã số thuế: 2300345182
Địa chỉ: NQ5- Lô 20.22, đường Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TEL : 0222-3 634 635 / 636
FAX : 0222-3 634 637
WEB : www.dasuka.com