VẬN TẢI & LOGISTICS

  • Vận chuyển từ cửa đến cảng cho FCL/LCL
  • Vận chuyển từ cảng đến cửa cho FCL/LCL
  • Giao hàng nội địa
  • Dịch vụ vượt biên sang Trung Quốc
  • Dịch vụ hỗ trợ cho hàng hóa kích thước lạ
  • Với một đội xe tải được quản lý, chúng tôi có khả năng hỗ trợ gần gũi vận chuyển cho các lô hàng LCL nhập khẩu/xuất khẩu.