Nhân Viên Chứng Từ Hàng Nhập

Phụ trách chứng từ các lô hàng air/sea nhập theo quy trình công việc. – ...

Phó Phòng Điều Hành Vận Tải

Mô tả công việc – Hỗ trợ Trưởng Phòng quản lý, điều hành và giám ...