CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN DASUKA
Tên quốc tế: DASUKA LOGISTICS COMPANY LIMITED
Tên viết tắt: DASUKA Co.,Ltd
Mã số thuế: 2300345182
Địa chỉ: NQ5- Lô 20.22, đường Nguyễn Quyền, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
TEL : 0222-3 634 635 / 636
FAX : 0222-3 634 637
WEB : www.dasuka.com